Indotribun

P-e-l-a-b-e-l-a-n

computerworld.com Mula-mula ingin sekali saya membuka tulisan ini dengan apa yang sempat dipetuahkan Tan Malaka dalam bukunya yang bertajuk “Madilog (materialisme, dialektika